Informatie over gegevens-bescherming

Inspiratiehuis 20|20

Informatie over gegevensbescherming (Inspiratiehuis 20|20) Simpel en beknopt
Paragraaf 1: Introductie en algemene informatie
1.1 Over ons en onze website

Wij, BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG in Hoofddorp, beheren deze website en het Inspiratiehuis 20|20. Om contact met ons op te nemen, kunt u de contactgegevens gebruiken die onderaan elke webpagina binnen deze website staan.

 

Onze contactgegevens vindt u onderaan de webpagina.

1.2 Onze uitgangspunten

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt.
Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico’s die horen bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

 

Wij maken gebruik van de nieuwste technische beveiliging om uw gegevens te beschermen.

1.3 Wat we standaard loggen

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn, gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om digitale aanvallen te voorkomen, fouten te herstellen en veiligheidsincidenten te onderzoeken. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in paragraaf 2.

 

Wat en waarom loggen we.

1.4 Welke mogelijkheden hebben wij om uw gegevens te verwerken?

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Een overzicht van de relevante wettelijke bevoegdheden, waarop wij de gegevensverwerking baseren, vindt u aan het eind van deze ‘Informatie over gegevensbescherming’. Natuurlijk kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website of in ons Inspiratiehuis 20|20 toestemming te geven voor de gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken wij uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een workshop of demonstratie, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die afspraak na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruik maakt van andere diensten op onze website of van het Inspiratiehuis 20|20 waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. Wij mogen uw gegevens ook verwerken als wij hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van de loggegevens die we verzamelen om te zorgen dat onze website foutloos kan draaien (inclusief de technische voorzieningen van de website). Wij informeren u in elk geval als er overeenkomende verwerking van uw gegevens plaatsvindt. Uiteraard zullen we altijd rekening houden met uw belangen bij een dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens. Mocht u vragen of klachten hebben, dan kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vinden in het laatste deel van deze ‘Informatie over gegevensbescherming’.

In de volgende paragrafen gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Meer gedetailleerde informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) kunt u daar ook vinden.

 

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend als we dat mogen.

1.5 Wat moet u nog meer weten?

Gebruikers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend met toestemming van hun ouder of voogd persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. De van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar websites bevatten die niet door ons worden beheerd. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op dergelijke websites worden verwerkt noch over de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door die andere websites. Wij raden u aan de informatie over gegevensbescherming op die betreffende websites te lezen.

 

Jongeren

 

 

Links van derden

Paragraaf 2: De manier waarop wij uw gegevens verwerken (opbouw van de website, logs, cookies, tracking, etc.)
2.1 Opbouw van de website, loggegevens

Voor het correct tonen van de website in uw internetbrowser, maken wij gebruik van diverse technische systemen om te verzekeren dat alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video, etc.) altijd actueel is. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikerservaring – in het bijzonder de laadsnelheid van de website – constant wordt verbeterd, maken we gebruik van technische dienstverleners die ons in staat stellen de inhoud die nodig is voor de indeling van de website op te stellen (middels zogeheten ‘Content Delivery Networks’, afgekort CDN). Deze CDN aanbieders treden namens ons op en zijn gebonden aan onze instructies op basis van overeenkomstige afspraken. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van de website weer te geven in uw internetbrowser. Deze gegevens worden dan ook direct verwijderd na het tussentijds opslaan in de tijd van het laden van de website.

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

– Datum van het bezoek;
– URL van de website;
– Versie van het HTTP protocol dat gebruikt wordt;
– Bekeken bestanden;
– Hoeveelheid overgedragen gegevens;
– Type en versie van de internetbrowser;
– Type besturingssysteem;
– IP-adres (geanonimiseerd).

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren alleen loggegevens op basis van gebeurtenissen die dit vereisen, om fouten in de werking van onze website te herstellen of om veiligheidsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Het kan voorkomen dat wij genoodzaakt zijn het IP-adres van het apparaat en loggegevens op te halen om fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot veiligheidsincidenten te bewaren. We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het veiligheidsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een veiligheidsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan en noodzakelijk, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

Wij bewaren dergelijke loggegevens afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

 

De hier vermelde gegevens zijn noodzakelijk om de website met inbegrip van de daar aangeboden diensten aan te bieden en om een veilig gebruik van de website en zijn diensten mogelijk te maken.

 

 

 

Loggegevens

 

 

IP-adres

2.2 Bezoek aan het Inspiratiehuis 20|20

U kunt met en zonder afspraak een bezoek brengen aan het Inspiratiehuis 20|20, gelegen aan de Taurusavenue 36 in Hoofddorp. Daarnaast kunt u ook een “bezoek op afstand” brengen, waarbij u in een telefoon- of videogesprek geholpen wordt door een van onze adviseurs. Hierbij kunt u via uw computer of telefoon onze producten zien en bespreken met onze adviseurs, en hieromtrent advies verkrijgen.

Om een bezoek te brengen aan het Inspiratiehuis 20|20 (al dan niet op afstand) kunt u het beste online een afspraak maken via het formulier dat op onze website staat (zie ook paragraaf 2.3).

Indien u ons bezoekt met afspraak, dan hebben wij van u reeds de persoonsgegevens ontvangen zoals genoemd in de paragraaf 2.3. Indien u ons bezoekt zonder afspraak, dan zullen onze medewerkers u om de volgende persoonsgegevens vragen:

– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Reden van uw bezoek.

In verband met een adviesgesprek ontvangt u enkele berichten van ons, waaronder een bericht waarin de afspraak bevestigd wordt, een bericht met een herinnering aan de afspraak, en (desgewenst) een bericht met de samenvatting van het adviesgesprek. Deze samenvatting kan ook, indien u dat wenst, naar de door u genoemde dealer worden gestuurd. Bovendien kunnen wij u na het advies ook een of meerdere berichten sturen met een vragenlijst en/of een verzoek om uw feedback over het adviesgesprek.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

 

Bezoek aan ons Inspiratiehuis.

2.3 Aankopen of registraties op onze website en via andere kanalen

U kunt onze website, het Inspiratiehuis 20|20 of andere contactpunten (bijvoorbeeld onze klantenservice of monteurs) gebruiken om toegang te krijgen tot producten of diensten, zoals deelname aan een demonstratie of workshop, of het maken van een afspraak voor een adviesgesprek. We verzamelen en verwerken de volgende gegevens als producten of diensten worden besteld:

Adviesgesprek:

– Gewenst merk voor het adviesgesprek;
– Datum en tijdstip voor het adviesgesprek;
– Aanspreektitel;
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Woonplaats;
– Informatie over of u met de auto ons bezoekt (en zo ja: uw kenteken);
– Gegevens van een keukenvakzaak (optioneel);
– Over welke producten of onderwerpen u advies wenst te ontvangen.

Kookdemonstratie:

– Aantal deelnemers;
– Datum en tijdstip voor de kookdemonstratie;
– Aanspreektitel;
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Woonplaats;
– Informatie over of u met de auto ons bezoekt (en zo ja: uw kenteken).

Workshop:

– Aantal deelnemers;
– Datum en tijdstip voor de workshop;
– Aanspreektitel;
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Informatie over of u met de auto ons bezoekt (en zo ja: uw kenteken);
– Vouchernummer (optioneel);
– Dieetwensen.

De kookworkshop vereist een directe betaling van de deelnamekosten. U wordt hierbij doorverwezen naar de website van de betreffende betaalpartner. In dit geval worden de ingevoerde gegevens (naam, bedrag en betaalmethode) overgedragen naar onze partners om de registratie te voltooien.

Nadat u zich geregistreerd heeft via onze website, of via onze website een aankoop heeft gedaan, dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van de registratie of aankoop.

We maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken (bijv. SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens eventuele overdrachten aan derden te garanderen.

Uw registratie- of bestelgegevens gebruiken we alleen om deze registratie of bestelling te verwerken en om uw registratie- of bestelgeschiedenis weer te geven, tijdvakken te boeken. Wij zullen deze persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

 

 

Gegevens die wij verwerken bij een registratie of aankoop via onze website.

2.4 Contact opnemen

Wanneer u contact opneemt, dan bieden wij diverse contactmogelijkheden op onze website.

Om uw specifieke aanvraag te kunnen verwerken wanneer u contact zoekt op een dergelijke wijze, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en andere informatie zoals de reden van uw aanvraag en uw bericht. Optioneel kunnen het adres en/of het telefoonnummer door u verstrekt worden. Wij verzamelen de gevraagde informatie om uw aanvraag op de juiste manier in behandeling te kunnen nemen.

De persoonsgegevens die op deze wijze worden overgedragen worden uitsluitend gebruikt voor de reden van uw contact – in het bijzonder het verwerken van uw aanvraag. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, noch overgedragen worden aan derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen zijn – in zoverre dit nodig is om uw aanvraag te behandelen – de personen of partijen (zoals lokale service bedrijven) die betrokken zijn bij de verwerking en het afhandelen van uw aanvraag. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

 

 

Wanneer u contact met ons opneemt verwerken wij alleen uw gegevens om uw aanvraag te behandelen.

2.5 Deelname aan loterijen, wedstrijden en cashback-acties

Als u zich aanmeldt voor een loterij, wedstrijd of andere actie, dan bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om de loterij, wedstrijd of andere actie te kunnen uitvoeren en om volgende trekkingen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen, hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig belang is om deze langer te bewaren.

2.6 Deelname aan enquêtes en beoordelingen

Enquêtes

Wij organiseren enquêtes; deze zijn over het algemeen geanonimiseerd. Wanneer wij bij uitzondering uw gegevens verzamelen gedurende de enquête, zal de door u verstrekte informatie opgeslagen en gebruikt worden voor het doel waarvoor de enquête is bedoeld. Welke gegevens wij verzamelen voor dit doeleinde komt naar voren in de enquête zelf.

Beoordelingen via mailing of per telefoon

Wij kunnen u, nadat u een product bij ons heeft gekocht of heeft deelgenomen aan bijvoorbeeld een workshop of demonstratie, een verzoek sturen of u bellen om een beoordeling te geven.

Publiceren van beoordelingen

Beoordelingen van consumenten over deze website of het Inspiratiehuis 20|20 worden niet op onze websites gepubliceerd. Zij worden enkel gebruikt voor interne doeleinden, waaronder kwaliteitsverbetering.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens inzake bovenstaande doeleinden is ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG, of uw toestemming gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

2.7 Deelname aan speciale evenementen

Als u zich aanmeldt voor een ander evenement/activiteit dan genoemd in paragraaf 2.2, dan bewaren en gebruiken we de door u verstrekte informatie om het evenement en eventuele vervolgevenementen te kunnen uitvoeren. Welke gegevens we voor dit doeleinde verzamelen hangt af van het registratieformulier op de betreffende evenementenpagina. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het doel waarvoor deze verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

Sommige evenementen vereisen een directe betaling van de deelnamekosten of worden geheel of gedeeltelijk begeleid en uitgevoerd door onze partners. In een dergelijk geval kunt u worden doorverwezen naar de website van de betreffende partner. In dit geval worden de ingevoerde gegevens (naam, adres, aantal deelnemers, betaalmethode) overgedragen naar onze partners om de registratie te voltooien.

 

 

Uw gegevens blijven in goede handen als u aan een van onze evenementen deelneemt.

2.8 Parkeren

De parkeergarage onder ons gebouw in Hoofddorp wordt beheerd door de Coöperatieve Vereniging Park 20|20 U.A. (“Coöperatie”). De Coöperatie is verantwoordelijk voor het beheer, de toegang en beveiliging van de parkeergarage.

Videoregistratie

In de parkeergarage, bij de in- en uitritten, vindt videoregistratie plaats voor het verkrijgen van toegang en ter bestrijding van diefstal en vernieling. De beelden verkregen door de videoregistratie worden na 28 dagen gewist, tenzij een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

De Coöperatie maakt voor haar dienstverlening gebruik van het Parkeer Management Systeem van IP Parking B.V., gevestigd te Deurne. De persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de parkeergarage inrijdt worden met IP Parking B.V. gedeeld ten behoeve van de werking van het systeem.

Kentekenregistratie

Bij het inrijden van de parkeergarage kan gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het inrijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem evenals de datum, locatie en tijdstip van in- en uitrijden. De persoonsgegevens van bezoekers worden automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 28 dagen nadat het voertuig de parkeergarage heeft verlaten (tenzij een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren). De persoonsgegevens van abonnementhouders staan permanent in het Parkeer Management Systeem geregistreerd tot uiterlijk 28 dagen nadat het abonnement is beëindigd (tenzij een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren). De persoonsgegevens worden verder niet verstrekt aan derden, tenzij de Coöperatie daartoe een wettelijke verplichting heeft.

Vragen over registraties in de parkeergarage

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van deze persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres zoals aangegeven in paragraaf 2.17.

 

Parkeren

2.9 Video-opnamen

 Afgezien van de video-opnamen die gemaakt worden in het parkeergarage (zie paragraaf 2.8), hebben wij ook videosystemen geplaatst in en rondom het Inspiratiehuis. De reden voor het plaatsen van deze systemen is het beschermen van de personen en goederen in en rondom het Inspiratiehuis 20|20. Wij zullen de opnamen verwijderen zodra het doel waarvoor de beelden verkregen zijn bereikt is of indien u ons een verzoek stuurt deze te verwijderen, tenzij een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang aanwezig is om deze langer te bewaren.

2.10 Social media pagina’s
2.10.1 Onze social media pagina’s

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verwerken de persoonsgegevens die aan ons worden overgedragen, welke verzameld worden bij uw bezoek aan de desbetreffende social media pagina (Facebook, Instagram, etc.), vertrouwelijk en alleen in lijn met de wettelijke bepalingen daaromtrent.

De desbetreffende aanbieder van de social media site (zie onderstaande voorbeelden) is, samen met ons, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via onze social media site. Voor zover de verwerking van deze gegevens binnen ons verantwoordelijkheidsgebied plaatsvindt, staan wij u bij alle vragen over de bescherming van gegevens en de uitoefening van uw rechten volgens deze ‘Informatie over gegevensbescherming’ ter beschikking.

2.10.2 Gegevensverwerking door de social media aanbieders

De sociale media aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens direct zodra u gebruik maakt van onze pagina op deze social media platformen. Verwerking vindt onder andere plaats in geval van één van de onderstaande processen:

– een post of video wordt bekeken op een webpagina;
– er wordt geabonneerd of afgemeld op een pagina;
– een pagina of post wordt ‘geliked’ of “gedisliked’ of een soortgelijke functie;
– een pagina of post wordt gedeeld of aanbevolen;
– een reactie wordt geschreven, gedeeld of erop wordt gereageerd (inclusief het type reactie);
– een bericht wordt verborgen of wordt gerapporteerd als spam;
– er vanuit een andere site op een link wordt geklikt naar het desbetreffende social media platform;
– de muis over de naam of profielfoto van een pagina wordt bewogen om een voorvertoning van de pagina inhoud te krijgen;
– er functies van de social media provider worden gebruikt, zoals website link, telefoonnummer, routebeschrijving of andere functies;
– het delen van informatie door het inloggen op een social media kanaal.

Welke persoonlijke gegevens door de aanbieder van het social media platform worden verzameld, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u heeft ten opzichte van de aanbieder van het social media platform op het gebied van gegevensbescherming, vindt u in de gegevensbescherming-richtlijnen van de betreffende social media aanbieder. Wij hebben geen invloed op de manier van gegevensverwerking door de social media aanbieder.

2.10.3 Gegevensverwerking door ons

Voor de pagina’s die worden voorzien door ons, maar worden aangeboden door de social media aanbieders, krijgen wij toegang tot verschillende type gegevens:

– Statistische gegevens en analyses over het gebruik van onze pagina’s. De informatie die voor ons inzichtelijk is, maakt het niet mogelijk om op individueel niveau analyses op gebruikersgedrag te maken. Wij kunnen alleen geaggregeerde gegevens bekijken (zoals aantal keren bekeken, aantal likes, aantal volgers, regio, leeftijdsgroep, geslacht, etc.) hetgeen ons inzichten biedt met betrekking tot ons publiek en het gebruik van onze pagina’s. Gegevens over de gebruikers waarop deze inzichten zijn gebaseerd, worden niet naar ons overgedragen;
– Wij kunnen doelgroepen selecteren waarin we onze berichten of pagina’s willen verspreiden. Deze doelgroepen worden bepaald door een aantal algemene parameters (bijvoorbeeld leeftijdsgroep, taal, regio, interesses) welke worden gekozen om onze boodschappen binnen de interesses van ons publiek te laten vallen. Voor ons is het niet mogelijk om op individueel niveau personen te herkennen of te bereiken op basis van de informatie die de social media aanbieder met ons deelt;
– Wanneer u ervoor kiest direct contact op te nemen, of te interacteren, met ons middels social media waarbij u persoonsgegevens doorgeeft, dan slaan wij deze gegevens op en verwerken wij deze voor het doel waarvoor u contact hebt opgenomen;
– Wij verwerken en analyseren deze gegevens uitsluitend voor het doel om content te maken voor onze social media doelgroepen, en om onze social media websites te optimaliseren.

 

Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de manier van gegevensverwerking door de social media aanbieder. Details omtrent welke persoonsgegevens verzamelt worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en wat uw rechten zijn omtrent gegevensverwerking bij de respectievelijke aanbieder kunt u vinden in de richtlijnen van de verschillende platformen. U kunt daarvoor de volgende bronnen raadplegen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;
Instagram, aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, https://help.instagram.com/519522125107875

2.11 Cookies
2.11.1 Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in een speciaal geheugen van uw internetbrowser, maar kunnen niet worden gebruikt om programma’s op te starten of virussen over te brengen naar uw computer. Cookies worden opgeslagen wanneer u een website van ons bezoekt, of wanneer er een zogeheten pixel-code/web-beacon wordt geactiveerd. Deze opgeslagen informatie kan alleen worden gelezen door de web server van hetzelfde domein van waar deze van oorsprong is geplaatst.

Cookies sturen informatie terug naar onze website om uw instellingen en voorkeuren te herkennen wanneer u onze website bezoekt. Ze worden overal gebruikt om websites te doen werken en efficiënter te maken en bezorgen informatie aan de eigenaars van de website.

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies. In deze sectie maken we u duidelijk welke type cookies er gebruikt worden en welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

2.11.2 Waarom we cookies gebruiken

Wij gebruiken niet alleen cookies voor de werking van onze websites, maar ook om hun werking te verbeteren zodat we u de beste surfervaring kunnen bieden. Indien u bijvoorbeeld onze dealer locator gebruikt en cookies activeert, zal onze website informatie ontvangen van uw computer over de laatst geselecteerde locatie in de dealer locator. Zo hoeft u die informatie niet opnieuw in te voeren.

2.11.3 Accepteren van cookies

Door op ‘Accepteren’ te klikken in de cookielaag geeft u ons de toestemming om cookies op uw computer te plaatsen. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies om onze website te gebruiken, kunnen wij geen cookies op uw computer plaatsen. Dit zal een invloed hebben op de werking van bepaalde functies op de website.

2.11.4 Verwijderen van cookies

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken, afgezien van strikt noodzakelijke cookies (zie hieronder). Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u ervoor kiezen om de cookies niet te accepteren via de instellingen van uw internetbrowser en aldaar de reeds bestaande cookies te verwijderen. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Het uitschakelen/wissen van cookies is alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website worden hieronder genoemd.

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat er cookies worden geplaatst door dit aan te geven in de cookielaag, of door naar de aanbieders te gaan van de verschillende services waar wij gebruik van maken. Wij wijzen u op de laatste mogelijkheid waarmee u in direct contact staat met de desbetreffende aanbieder.

U kunt uw cookie-instellingen in verband met onze website op elk gewenst moment wijzigen. Klik daarvoor op Cookie-instellingen wijzigen.

2.11.5 Welke types cookies gebruiken we en hoe werken zij

Strik noodzakelijke cookies & sessie cookies

Als onderdeel van de voorzieningen van onze website maken we gebruik van strikt noodzakelijke cookies, welke we op uw apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt – ongeacht uw keuze welke type cookies u accepteert – en welke altijd automatisch worden verwijderd nadat u de internetbrowser sluit. Dit stelt ons in staat verschillende functies van de website aan te bieden.

Wij gebruiken de volgende strik noodzakelijke cookies voor verschillende functies en doeleinden, en die geen persoonsgegevens bevatten:

– Om er zeker van te zijn dat video’s of geluidsfragmenten naar behoren werken (bijvoorbeeld YouTube video’s);
– Om bepaalde informatie op te slaan van de door u genomen keuzes (bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagen of gegevens voor een contactformulier);
– Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website en statistische bereikmetingen.

Sessie cookies die we gebruiken voor bepaalde functies die wel persoonsgegevens bevatten:
– Cookies die tijdelijk worden gebruikt om de identiteit of authenticiteit van een gebruiker vast te stellen (bijvoorbeeld door het toekennen van een sessie ID om tijdelijk de inhoud van de winkelwagen te bewaren).

U kunt sessie cookies niet weigeren. Sessie cookies worden automatisch verwijderd nadat de internetbrowser wordt afgesloten, of uiterlijk na de levensduur van de respectievelijke cookie.

Performance cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s ze het meeste bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen van de webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeren. Alle gegevens die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Het wordt enkel gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionaliteiten cookies

Door functionaliteiten cookies worden uw keuzes (zoals gebruikersnaam, taal of uw regio) opgeslagen en wordt er in meer persoonlijke functies te voorzien. De cookies kunnen ook gebruikt worden om uw gewijzigde tekstgrootte, lettertype en andere aanpassingen van de webpagina’s op te slaan. De informatie die deze cookies verzamelen kan anoniem worden gemaakt. De cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden.

Functionaliteiten cookies worden alleen opgeslagen wanneer u daar toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door cookies te accepteren wanneer u op onze website komt. Gegevens van deze cookies worden opgeslagen tot de levensduur van de desbetreffende cookie bereikt is, of totdat de cookies door u zijn verwijderd. U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door uw voorkeuren aan te passen of door cookies te verwijderen in uw internetbrowser. Wanneer dit het geval is kan het nodig zijn dat u een nieuwe keuze maakt voor welke cookies u accepteert.

Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt voor commerciële doeleinden die aansluiten bij uw interesses. Ze worden meestal geplaatst door reclamenetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat je een website bezocht hebt en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders.

Marketing cookies worden alleen opgeslagen wanneer u daar toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door cookies te accepteren wanneer u op onze website komt. Gegevens van deze cookies worden opgeslagen tot de levensduur van de desbetreffende cookie bereikt is, of totdat de cookies door u zijn verwijderd. U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door uw voorkeuren aan te passen of door cookies te verwijderen in uw internetbrowser. Wanneer dit het geval is kan het nodig zijn dat u een nieuwe keuze maakt voor welke cookies u accepteert.

Derde partijen

Deze cookies zorgen voor het functioneren van toepassingen op onze website die geleverd worden door derde partijen. Denk hierbij aan de chat-functie of de toepassing om feedback te geven. Wij hebben geen invloed op de informatie die deze cookies verzamelen.

Cookies van derde partijen worden alleen opgeslagen wanneer u daar toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door cookies te accepteren wanneer u op onze website komt. Gegevens van deze cookies worden opgeslagen tot de levensduur van de desbetreffende cookie bereikt is, of totdat de cookies door u zijn verwijderd. U kunt ten alle tijden uw toestemming intrekken door uw voorkeuren aan te passen of door cookies te verwijderen in uw internetbrowser. Wanneer dit het geval is kan het nodig zijn dat u een nieuwe keuze maakt voor welke cookies u accepteert.

Hieronder staan beschrijvingen van cookies van derde partijen.

2.12 Technologieën en partners voor de analyse van gebruikersgedrag.  
2.12.1 Webanalyse met gebruikersprofielen

Wij gebruiken webanalysetools voor adverteren, marktonderzoek en voor het vergaren van feedback op het design van onze website. Voor deze doeleinden gebruiken we analytische cookies (i.e. marketing en derde partijen) en/of JavaScript om gebruiksgegevens te verzamelen en te verwerken over uw bezoek aan onze website (en waar van toepassing wanneer u klikt in een nieuwsbrief op een link naar onze website). De verzamelde gegevens en het creëren van gebruikersprofielen wordt uitgevoerd door het gebruik van een cookie ID. Uw IP-adres wordt niet verzameld, of wordt geanonimiseerd direct na het verzamelen hiervan. Dit maakt het voor ons onmogelijk om uw identiteit af te leiden uit de gegevens van de ID.

Onderstaand vindt u informatie over welke webanalysetools wij en onze partners gebruiken, en hoe u kan voorkomen of beperken hoe de desbetreffende tool uw gegevens verzamelt en verwerkt.

Optimizely

Met het doel om de gebruikerservaring te verbeteren, worden regelmatig zogenaamde A/B- en multivariate testen uitgevoerd op deze website. Deze dienst wordt namens ons uitgevoerd door Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States). Voor dit doeleinde worden cookies gebruikt die verstuurd en opgeslagen worden op een server van Optimizely.

Opt-out: Om Optimizely te deactiveren kunt u de instructies volgen op https://www.optimizely.com/nl/legal/opt-out/.

Mouseflow

Om onze website en de functies die we bieden te verbeteren, registreren wij de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website, waarbij uw IP-adres wordt geanonimiseerd.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denemarken om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link om te voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld: https://mouseflow.com/opt-out.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website en reclamemaatregelen.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google verwerkt namens ons gegevens over het gebruik van de website en is contractueel verplicht maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd:

– Bekeken pagina’s
– Bestellingen inclusief verkoop en bestelde producten
– Het bereiken van “website doelen” (b.v. contact aanvragen en nieuwsbrief aanmeldingen)
– Uw gedrag op de pagina’s (bijvoorbeeld kliks, scroll gedrag en verblijftijd)
– Uw geschatte locatie (land en stad)
– Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is)
– Technische informatie zoals browser, internetprovider, apparaat en schermresolutie
– Herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemateriaal u bij ons terecht bent gekomen)

Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan de website kunt worden herkend. De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, waardoor de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk wordt. Deze gebruikers-gerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Opt-out: Om het verzamelen van gebruiksgegevens definitief te voorkomen, biedt Google een plug-in voor verschillende internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen, kunt u het gebruik van cookies van derden of cookies van het domein “www.googleadservices.com” blokkeren of op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen via deze link https://www.google.de/settings/ads. Op interesses gebaseerde advertenties kunnen ook worden uitgeschakeld via de link https://www.aboutads.info/choices als de aanbieder zich heeft aangesloten bij de zelfreguleringscampagne “About Ads”.

 

 

Uw bezoek kan ons veel vertellen over hoe aantrekkelijk onze website is. Daarom maken we gebruik van webanalysetools om onze website constant te kunnen verbeteren.

2.14.2 Marketing en het gebruik van “gebruikersprofielen”

Wij gebruiken verschillende marketingtools op onze website wanneer u daar toestemming voor geeft, bijvoorbeeld wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Deze tools stellen ons in staat om u informatie over onze producten op onze, maar ook andere, websites te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Voor dit doel verzamelen en verwerken wij dan ook gegevens over uw online gedrag wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, een pagina bekijkt of een aankoop doet. Het verzamelen en het gebruik van deze gegevens om een gebruikersprofiel op te stellen wordt uitgevoerd op basis van een cookie ID en andere technologieën.

Ook gebruiken we marketingtools van partners; zij verwerken uw gegevens op hun eigen verantwoordelijkheid. Onderstaand vindt u informatie over de technologieën en partners waarmee wij werken, evenals informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld of verwerkt. Wij verwijzen apart naar marketingtools binnen onze eigen verantwoordelijkheid.

Deze marketingtools zijn gebaseerd op het principe dat we relevante advertenties aanbieden aan gebruikers op onze eigen websites, en op andere websites, die campagne prestaties kunnen verhogen en kunnen voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie te vaak te zien krijgt. Daaropvolgend, kunnen we ook meten wat het succes van de advertentie is geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie ziet en later een product aanschaft (met dezelfde internet browser) op onze website.

Wanneer u onze website bezoekt zal uw internet browser direct een verbinding maken met de server van de desbetreffende service provider. Door deze koppeling ontvangt de service provider informatie over het deel van de website dat u bezoekt en of er op een advertentie wordt geklikt, alvorens deze informatie terug wordt gestuurd.

Als u geregistreerd staat bij een service van de respectievelijke service provider, dan kunnen zij het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd staat, of niet bent ingelogd, bij de desbetreffende service provider zal uw IP adres doorgegeven worden aan de service provider. Dit is uitsluitend voor het mogelijk maken van de service. Er worden in deze gevallen door sommige service providers gebruikersprofielen gecreëerd op basis van de doorgegeven informatie. U kunt dit voorkomen door geen gebruik te maken van de aangeboden informatie door derden op onze website (bijvoorbeeld video’s of advertenties).

Wij gebruiken ook technologieën om de kwaliteit van onze advertenties te verbeteren. Dit houdt onder andere in dat advertenties alleen getoond worden aan gebruikers met een mogelijke interesse in onze geadverteerde producten en services. Dit gebeurt met zogenaamde “customer audiences”, waar gebruikers gekozen worden op basis van bepaalde eigenschappen.

Hieronder informeren we u over dergelijke service providers waarmee wij werken, maar ook hoe u – in relatie tot de specifieke service provider – permanent kunt voorkomen dat er gegevens over u worden verzameld. U kunt het plaatsen van cookies, en dus het verzamelen van gegevens, ook voorkomen door op voorhand de cookies niet te accepteren, of door ervoor te kiezen cookies nooit te accepteren met uw internetbrowser. In uw internetbrowser kunt u tevens ervoor kiezen om alle bestaande cookies permanent te verwijderen. Neem in acht dat deze maatregelen er niet voor zorgen dat gebruikersprofielen die al gecreëerd zijn worden verwijderd, maar uitsluitend ervoor zorgen dat er geen gegevens worden verzameld in de toekomst.

Google Ad Server

Wij maken gebruik van de online marketingtool Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De gebruikersgegevens worden 540 dagen na het moment van verzamelen verwijderd. Voor meer informatie over Google Ad Server, ga dan naar https://www.google.nl/doubleclick of naar Googles gegevensgebruik-beleid op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid. In deze lijn zijn we ook akkoord gegaan met Google in een gegevensbeschermingsovereenkomst dat gegevens over onze klanten alleen verwerkt mogen worden n.a.v. onze instructie, dat deze gebruikersgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derden en dat gegevens technisch voldoende beschermd moeten worden.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzamelt, biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads

Facebook pixels en “Custom audiences”

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Facebook pixels and Custom audiences” van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, en Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, wanneer u inwoner van de EU bent (“Facebook”).
Facebook verwerkt uw gegevens onder haar eigen databeschermings-verantwoordelijkheid als onderdeel van Facebook’s gegevensgebruikbeleid. Informatie over Facebook advertenties en pixels vindt u op: https://www.facebook.com/policy en https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat er gebruiksgegevens worden verzameld kunt u cookies van het domein “Facebook” blokkeren. Als geregistreerd Facebook gebruiker kunt u ook bepalen welk soort type advertenties er binnen Facebook aan u worden aangeboden. Dit doet u hier: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google Ads & Remarketing

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Google Ads & Remarketing” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid.

De cookies die voor deze service worden gebruikt vervallen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om uw identiteit bekend te maken. Google biedt ons slechts statistische evaluaties. Google verwerkt uw gegevens in lijn met haar gegevensgebruik-beleid. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzameld biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads. Advertenties gebaseerd op interesses kunnen ook gedeactiveerd worden middels de volgende link: http://www.aboutads.info/choices, mits de provider deel heeft genomen aan de campagne “About Ads”.

Xandr platform

Wij maken gebruik van online marketingplatform ‘Xandr platform’ van Xandr Inc., 28 W. 23rd Street New York, New York, 10010 (“Xandr”).
Xandr confirmeert zich aan de Europese regels voor transparantie en toestemming zoals het IAB deze heeft opgesteld: https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
Xandr verzamelt en gebruikt geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of officiële identificatiegegevens en staat geen overdracht of gebruik van platformgegevens aan klanten toe. We verbieden ook het verzamelen, gebruiken en overdragen van bepaalde categorieën gevoelige platformgegevens.
Xandr kan informatie verzamelen over de exacte locatie als dergelijke informatie bijvoorbeeld door een applicatie via het platform wordt verstrekt.

Het platform gebruikt cookies, bakens, tags, mobiele SDK’s en, in sommige gevallen, technologieën die geen verband houden met cookies, om platformgegevens te verzamelen die zijn gekoppeld aan bepaalde webbrowsers of apparaten. Raadpleeg https://www.xandr.com/privacy/ voor meer informatie.

Opt-out: Gebruik voor een opt-out de volgende link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F

Bing Ads & Remarketing

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Bing Ads & Remarketing” van Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA, USA (“Microsoft”). Wij gebruiken online marketingtools van Microsoft op onze eigen verantwoordelijkheid. De cookies die voor deze service worden gebruikt vervallen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om uw identiteit bekend te maken. Microsoft biedt ons slechts statistische evaluaties. Microsoft verwerkt uw gegevens in lijn met haar gegevensgebruik-beleid. Meer informatie hierover vindt u op: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Pinterest Tag

Onze website maakt gebruik van de Pinterest Tag, een service die wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, (“Pinterest Europe”).

Met de Pinterest Tag kunnen we het gebruik van onze website analyseren en de effectiviteit van onze reclamecampagnes bijhouden (Conversion Tracking). We gebruiken de Pinterest Tag ook om doelgroepen te creëren en u gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van uw interesse in onze producten (retargeting). Voor dit doel verwerkt Pinterest Europe gegevens die de dienst verzamelt uit pixels, cookies en soortgelijke technologieën op onze website.

Als u een Pinterest account hebt en Pinterest Europe hiervoor toestemming heeft gegeven in de privacy instellingen van uw account, dan kan Pinterest Europe de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons ook koppelen aan uw Pinterest account en gebruiken om u gerichte advertenties te tonen. U kunt de privacy instellingen, met name voor personalisatie, op uw Pinterest account op elk gewenst moment bekijken en wijzigen. Zie https://help.pinterest.com/en/article/edit-personalization-settings voor meer informatie.

Als u niet hebt ingestemd met het gebruik van de Pinterest Tag, toont Pinterest Europa u alleen algemene Pinterest Ads, die niet zijn gemaakt op basis van de gegevens die over u zijn verzameld.

Deze verzameling en overdracht van activiteitsgegevens in het kader van de Pinterest Tag wordt uitgevoerd door Pinterest Europe en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, in de zin van artikel 26 AVG. Er is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid wanneer meerdere partijen (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) samenwerken om te beslissen hoe gegevens worden gebruikt en beheerd. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten duidelijk zijn over wie wat doet om de regels voor gegevensbescherming te volgen. Ze moeten hun rollen afspreken en ervoor zorgen dat de betrokkenen (de mensen over wie de gegevens gaan) deze rollen begrijpen. Zelfs als ze een overeenkomst hebben, kunnen mensen nog steeds elk van deze partijen vragen om hun gegevensrechten te respecteren. U kan de details van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid die we met Pinterest hebben hieronder bekijken.

We hebben een overeenkomst met Pinterest Europe over deze verwerking als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken. Deze overeenkomst bepaalt de verdeling tussen Pinterest Europe en ons van de plichten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze overeenkomst zijn wij en Pinterest Europe onder andere overeengekomen dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken aan u van alle informatie over onze gezamenlijke verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van de artikelen 13 en 14 AVG en dat Pinterest Europe verantwoordelijk is voor het faciliteren van de uitoefening van de rechten van betrokkenen op grond van de artikelen 15 t/m 20 AVG. Meer informatie over deze overeenkomst vindt u hieronder.

Verantwoordelijkheden van BSH en Pinterest Europe onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomst.

 

Verplichting onder de AVG Pinterest Europa BSH Huishoudapparaten B.V.
Artikel 6: Vereiste van rechtsgrondslag voor gezamenlijke verwerking [X]

(betreffende de verwerking door Pinterest Europe)

[X]

(betreffende de eigen verwerking door BSH)

Artikelen 13 en 14: Informatie verstrekken over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens [X]
Artikel 26 lid 2: Beschikbaarstelling van de essentie van deze overeenkomst [X]
Artikelen 15-20: Rechten van de betrokkenen met betrekking tot de door Pinterest Europe opgeslagen persoonsgegevens na de gezamenlijke verwerking [X]
Artikel 21: Recht van bezwaar voor zover de gezamenlijke verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub f AVG [X]

(betreffende de verwerking door Pinterest Europe)

[X]

(betreffende de eigen verwerking door BSH)

Artikel 32: Beveiliging van de gezamenlijke verwerking [X]

(betreffende de beveiliging van de Ad Data Features)

[X]

(betreffende de correcte technische implementatie en configuratie van BSH’s gebruik van de Ad Data Feature)

Artikelen 33 en 34: Inbreuken op persoonsgegevens betreffende de gezamenlijke verwerking [X]

(voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van Pinterest Europe onder de overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken)

[X]

(voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft op de verplichtingen van BSH onder de overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken)

Pinterest Europe is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van activiteitsgegevens na de overdracht ervan.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van pixels en cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren door te klikken op het pictogram “privacy-instellingen” onder aan het scherm en de instellingen te wijzigen. U kunt ook de deactiveringspagina voor EU-consumenten gebruiken op https://www.aboutads.info/choices of https://www.youronlinechoices.eu/

U kunt meer informatie vinden over de manier waarop Pinterest Europe persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Pinterest Europe zich baseert en de manieren waarop u de rechten van betrokkenen jegens Pinterest Europe kunt uitoefenen, in het Privacybeleid van Pinterest Europe op https://policy.pinterest.com/privacy-policy#section-residents-of-the-eea

Daarnaast kun je meer te weten komen over de Pinterest Tag op https://help.pinterest.com/en/business/article/pinterest-tag-parameters-and-cookies

2.12.2 Marketing en het gebruik van “gebruikersprofielen”

Wij gebruiken verschillende marketingtools op onze website wanneer u daar toestemming voor geeft, bijvoorbeeld wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Deze tools stellen ons in staat om u informatie over onze producten op onze, maar ook andere, websites te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Voor dit doel verzamelen en verwerken wij dan ook gegevens over uw online gedrag wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, een pagina bekijkt of een aankoop doet. Het verzamelen en het gebruik van deze gegevens om een gebruikersprofiel op te stellen wordt uitgevoerd op basis van een cookie ID en andere technologieën.

Ook gebruiken we marketingtools van partners; zij verwerken uw gegevens op hun eigen verantwoordelijkheid. Onderstaand vindt u informatie over de technologieën en partners waarmee wij werken, evenals informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld of verwerkt. Wij verwijzen apart naar marketingtools binnen onze eigen verantwoordelijkheid.

Deze marketingtools zijn gebaseerd op het principe dat we relevante advertenties aanbieden aan gebruikers op onze eigen websites, en op andere websites, die campagne prestaties kunnen verhogen en kunnen voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie te vaak te zien krijgt. Daaropvolgend, kunnen we ook meten wat het succes van de advertentie is geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie ziet en later een product aanschaft (met dezelfde internet browser) op onze website.

Wanneer u onze website bezoekt zal uw internet browser direct een verbinding maken met de server van de desbetreffende service provider. Door deze koppeling ontvangt de service provider informatie over het deel van de website dat u bezoekt en of er op een advertentie wordt geklikt, alvorens deze informatie terug wordt gestuurd.

Als u geregistreerd staat bij een service van de respectievelijke service provider, dan kunnen zij het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet geregistreerd staat, of niet bent ingelogd, bij de desbetreffende service provider zal uw IP adres doorgegeven worden aan de service provider. Dit is uitsluitend voor het mogelijk maken van de service. Er worden in deze gevallen door sommige service providers gebruikersprofielen gecreëerd op basis van de doorgegeven informatie. U kunt dit voorkomen door geen gebruik te maken van de aangeboden informatie door derden op onze website (bijvoorbeeld video’s of advertenties).

Wij gebruiken ook technologieën om de kwaliteit van onze advertenties te verbeteren. Dit houdt onder andere in dat advertenties alleen getoond worden aan gebruikers met een mogelijke interesse in onze geadverteerde producten en services. Dit gebeurt met zogenaamde “customer audiences”, waar gebruikers gekozen worden op basis van bepaalde eigenschappen.

Hieronder informeren we u over dergelijke service providers waarmee wij werken, maar ook hoe u – in relatie tot de specifieke service provider – permanent kunt voorkomen dat er gegevens over u worden verzameld. U kunt het plaatsen van cookies, en dus het verzamelen van gegevens, ook voorkomen door op voorhand de cookies niet te accepteren, of door ervoor te kiezen cookies nooit te accepteren met uw internetbrowser. In uw internetbrowser kunt u tevens ervoor kiezen om alle bestaande cookies permanent te verwijderen. Neem in acht dat deze maatregelen er niet voor zorgen dat gebruikersprofielen die al gecreëerd zijn worden verwijderd, maar uitsluitend ervoor zorgen dat er geen gegevens worden verzameld in de toekomst.

Google Ad Server

Wij maken gebruik van de online marketingtool Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De gebruikersgegevens worden 540 dagen na het moment van verzamelen verwijderd. Voor meer informatie over Google Ad Server, ga dan naar https://www.google.nl/doubleclick of naar Googles gegevensgebruik-beleid op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid. In deze lijn zijn we ook akkoord gegaan met Google in een gegevensbeschermingsovereenkomst dat gegevens over onze klanten alleen verwerkt mogen worden n.a.v. onze instructie, dat deze gebruikersgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derden en dat gegevens technisch voldoende beschermd moeten worden.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzamelt, biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads

Facebook pixels en “Custom audiences”

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Facebook pixels and Custom audiences” van Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, en Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, wanneer u inwoner van de EU bent (“Facebook”).
Facebook verwerkt uw gegevens onder haar eigen databeschermings-verantwoordelijkheid als onderdeel van Facebook’s gegevensgebruikbeleid. Informatie over Facebook advertenties en pixels vindt u op: https://www.facebook.com/policy  en https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat er gebruiksgegevens worden verzameld kunt u cookies van het domein “Facebook” blokkeren. Als geregistreerd Facebook gebruiker kunt u ook bepalen welk soort type advertenties er binnen Facebook aan u worden aangeboden. Dit doet u hier: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google Ads & Remarketing

Wij maken gebruik van de online marketingtool “Google Ads & Remarketing” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken online marketingtools van Google op onze eigen verantwoordelijkheid.

De cookies die voor deze service worden gebruikt vervallen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om uw identiteit bekend te maken. Google biedt ons slechts statistische evaluaties. Google verwerkt uw gegevens in lijn met haar gegevensgebruik-beleid. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Opt-out: Om permanent te voorkomen dat gegevens worden verzameld biedt Google een plug-in welke te installeren is op diverse internetbrowsers: https://www.google.com/settings/ads/plugin  Om uitsluitend advertenties te blokkeren die op interesses worden gebaseerd, kunt u cookies van derden blokkeren, de cookies van het “www.googleadservices.com” domein blokkeren of gebruik maken van deze link: https://www.google.nl/settings/ads. Advertenties gebaseerd op interesses kunnen ook gedeactiveerd worden middels de volgende link: http://www.aboutads.info/choices, mits de provider deel heeft genomen aan de campagne “About Ads”.

 

 

Alle dienstverleners die samen met onze website uw gegevens verwerken zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht zich aan normen voor gegevensbescherming te houden

2.13 Gevallen waarin we uw gegevens overdragen

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een verwerkersovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn onder meer:

– Dienstverlener voor hostingdiensten, waaronder geassocieerde technische services (bijvoorbeeld prestatie controles, metingen en content delivery networks);
– Dienstverlener voor het aanbieden van additionele functionaliteiten voor onze website (bijvoorbeeld productvideo’s en catalogussen);
– Dienstverlener voor programmeringsdiensten;
– Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten;
– Dienstverlener voor hotlinediensten.

Wij dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een overeenkomst met u na te leven c.q. uit te voeren, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens, of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. In een dergelijk geval zullen uw gegevens worden verwerkt in lijn met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de ontvanger van uw gegevens. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere mogelijke ontvangers van uw gegevens zijn:

– Dienstverleners voor het boeken van tijdvakken in het bestelproces;
– Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten;
– Dienstverleners voor het volgen van bestellingen;
– Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten;
– Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer.

 

 

Alle dienstverleners die samen met onze website uw gegevens verwerken zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn verplicht zich aan normen voor gegevensbescherming te houden

2.14 Uw aanspreekpunt voor alle vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze privacy afdeling:

BSH Huishoudapparaten B.V.
Privacy afdeling
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Data-Protection-NL@bshg.com

 

 Aarzel niet om contact met onze privacy medewerkers op te nemen als u vragen over gegevensbescherming hebt.

2.15 Wijzigingen van deze ‘Informatie over gegevensbescherming’

Deze ‘Informatie over gegevensbescherming’ weerspiegelt de manier waarop op dit moment persoonsgegevens door ons op deze website en in het Inspiratiehuis 20|20 worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze ‘Informatie over gegevensbescherming’ worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze ‘Informatie over gegevensbescherming’, zodat u hier te allen tijde inzage in hebt.

Paragraaf 3: Aanvullende informatie overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) (Verordening (EU) 2016/679)
3.1  Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Wij baseren bovenstaande gegevensverwerking activiteiten op:

Een wettelijke grondslag gebaseerd op Artikel 6 lid 1 sub b AVG (nakomen overeenkomst):

– Registraties op onze website voor bijvoorbeeld workshops en demonstraties;
– Aankoop producten en/of diensten op onze website of in het Inspiratiehuis 20|20 , waaronder workshops;
– Deelname aan loterijen en wedstrijden;
– Deelname aan enquêtes en beoordelingen;
– Deelname aan demonstraties en andere evenementen.

Een wettelijke grondslag gebaseerd op Artikel 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang):

– Technisch aanbieden van de website (bijvoorbeeld Content Delivery Networks);
– Additionele website functionaliteiten (bijvoorbeeld productvideo’s);
– Log gegevens;
– Contactverzoeken;
– Deelname aan enquêtes en beoordelingen;
– Video-opnamen in en rondom het Inspiratiehuis 20|20;
– Sessie gebaseerde en aanhoudende cookies voor functionaliteiten;
– Web Analyses & Marketing (Google Analytics).

Een wettelijke grondslag gebaseerd op Artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming):

– Nieuwsbrieven;
– Deelname aan enquêtes en beoordelingen;
– Aanhoudende cookies voor opname van gebruikersgedrag;
– Web Analyse & Marketing;
– Mouseflow;
– DoubleClick;
– Facebook Pixels en Custom Audiences;
– Google Ads & Remarketing.

 

 

Om te waarborgen dat u de volledige controle over uw informatie hebt, hebt u een uitgebreid pakket rechten dat u kunt gebruiken om te bepalen hoe wij uw gegevens verwerken.

3.2 Uw inzageverzoek persoonsgegevens

U kunt als klant het verstrekte Klantverzoekformulier op onze website gebruiken om een beroep te doen op uw recht op informatie over, en inzage in, uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden. Voor dit doeleinde verzamelen we de door u in het Klantverzoekformulier verstrekte gegevens over u of een derde persoon die u vertegenwoordigt. Zo kunnen wij uw identiteit valideren en de verzochte gegevens in onze databases ordenen, zodat wij adequaat op uw verzoek kunnen reageren.

Wij hebben wettelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken teneinde uw inzageverzoek persoonsgegevens uit te voeren (artikel 6 lid 1 sub c AVG). Wij zullen uw verzoek en onze reactie voor documentatiedoeleinden opslaan voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf de reactiedatum.

 
3.3 Uw rechten

Gebruik de volgende kanalen voor contact over uw verzoeken:

i.    Klanten: Gebruik het Webformulier voor Klantverzoekformulier op https://datarequest.bsh-group.com/nl/form?c=nl
ii.   Dealers/leveranciers/dienstverleners en hun werknemers: Neem contact op met onze lokale verkoop- of inkoopafdeling;
iii.  BSH werknemers: Neem contact op met de lokale HR-afdeling.

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:

Uw recht op informatie over uw gegevens: Wij verstrekken op uw verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben;
Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen: Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens;
Uw recht om uw gegevens te wissen: Wij wissen op uw verzoek de persoonsgegevens die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen;
Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren: In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt;
Uw recht om uw toestemming in te trekken: U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken;
Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens: U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke gronden zoals genoemd in artikel 6 lid 1 sub e of sub f AVG. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond;
Uw recht op gegevensportabiliteit: Op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en leesbaar formaat;
Uw recht om in beroep te gaan tegen een regelgevende instantie: U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens onder wiens jurisdictie wij vallen: Autoriteit Persoonsgegevens

 
3.4 Overdracht aan ontvangers buiten de EER

We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers die buiten de EER gevestigd zijn, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of een modelovereenkomst met standaard contractuele bepalingen tussen ons en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze ‘Informatie over gegevensbescherming’ gebruiken.

 

 

We dragen uw gegevens uitsluitend over aan ontvangers buiten de EU als gegevensbescherming gegarandeerd is.

Geldig vanaf: 23 februari 2024
Versie: DPI_2.3

 

leaf

Duurzame producten

Heart

Inspirerende showrooms

light

Vakkundig advies